Контакт

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Центар за доживотно учење
Петре Пирузе 10 б, 1000 Скопје 
Р. Македонија
телефон: +389 2 3061 242
e-mail: contact@lifelonglearning.mk