Activities

Велес, 15. – 17.12.2017; Центарот за доживотно учење со поддршка на DVV International од Бон, во периодот од 15-ти до 17-ти декември 2017, го организираше вториот циклус од серијалот обуки предвидени во рамките на проектот за пилотирање на... More

Скопје, 06.12.2017; ДВВ Интернационал беше дел од  свеченоста  „25 години германско - македонска соработка“ која се одржа на 06 – ти декември 2017 година под мотото Остануваме сигурни партнери! Настанот беше организиран од страна... More

Велес, 10. – 12.11.2017; Центарот за доживотно учење, со финансиска поддршка од DVV International, Бон, Германија (www.dvv-international.de), во периодот од 10-ти до 12-ти ноември, во рамки на... More

Скопје, 08.11.2017; Центарот за доживотно учење  заедно со ДВВ Интернационал од Бон, Германија беше партнер во конзорциумот предводен од Британски Совет – Скопје, во проектот „Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системот за... More

Центарот за доживотно учење, финансиски поддржан од ДВВ Интернационал од Бон, СР Германија (www.dvv-international.de), од средства на Сојузното Министерство за Економска соработка и развој на Сојузна... More

25. - 26.10.2017; Конференцијата Градиме Мостови во образованието на возрасни 2017 претставува трета стручна... More

Скопје, 04.09.2017;  Од 2014 година Центарот за образование на возрасните, со поддршка на Европската тренинг фондација – ЕТФ, започна со градење на Систем за валидација на неформалното и информалното учење во Република Македонија. Центарот за... More

Скопје, 03. - 05.05.2017; Во рамки на регионалната проектна соработка на DVV International во југо-источна Европа, Кавкаскиот регион и Турција се одржа студиска посета на експерти помеѓу Косово и Македонија во Скопје од 03-ти до 05-ти мај 2017,... More

Охрид, 24. – 27.04.2017; Врз основа на Меморандумот за соработка со Центарот за образование на возрасни, како главен партнер на макро ниво, во првата половина на годината, за вработените од Центарот за образование на возрасни, од 24. – 27.04.2017... More

Скопје, 03. – 04.04.2017; Во рамки на соработката помеѓу Центарот за доживотно учење и Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, а со поддршка на DVV International од Бон, од 03. – 04.04.... More

Pages