Activities

25. - 26.10.2017; Конференцијата Градиме Мостови во образованието на возрасни 2017 претставува трета стручна... More

Скопје, 04.09.2017;  Од 2014 година Центарот за образование на возрасните, со поддршка на Европската тренинг фондација – ЕТФ, започна со градење на Систем за валидација на неформалното и информалното учење во Република Македонија. Центарот за... More

Скопје, 03. - 05.05.2017; Во рамки на регионалната проектна соработка на DVV International во југо-источна Европа, Кавкаскиот регион и Турција се одржа студиска посета на експерти помеѓу Косово и Македонија во Скопје од 03-ти до 05-ти мај 2017,... More

Охрид, 24. – 27.04.2017; Врз основа на Меморандумот за соработка со Центарот за образование на возрасни, како главен партнер на макро ниво, во првата половина на годината, за вработените од Центарот за образование на возрасни, од 24. – 27.04.2017... More

Скопје, 03. – 04.04.2017; Во рамки на соработката помеѓу Центарот за доживотно учење и Институтот за педагогија при Филозофскиот факултет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, а со поддршка на DVV International од Бон, од 03. – 04.04.... More

Скопје, 25.01.2017; Најголем акцент на проектната работа на макро ниво во 2017 година ќе биде ставен на поддршката за развој на национален Систем за валидација на неформално образование на возрасни и информално учење. Центарот за... More

Центарот за доживотно учење е вклучен како партнер во проектот ''Доживотно@Учење'' финансиран од Еразмус+ програмата на Европска унија. Проектот е дел од програмата КА2- Соработка за иновации и размена на добри искуства со стратешки партнерства... More

Со одржувањето на транснационалните проектни состаноци во рамките на проектот Adult - Reg се дефинираа програмите за образование на возрасни. Процесот на дефинирање на програмите се одвиваше во тек на три состаноци. Деталите за процесот на... More

Солун, 27. – 30.11.2016; Центарот за доживотно учење во рамките на билатералната соработка и поддршка на  Центарот за Образование на Возрасни како една од клучните институции надлежни за Образованието на возрасни во Република... More

Скопје, 07. 09.11.2016; Работилница за вработените од DVV International и експертите кои се вклучени во имплементацијата  на Curriculum globALE, се одржа во Скопје од 7-ми до 9... More

Pages